Publicerad: 5 december 2017

Stödpaket till lokal nivå

Sjukfrånvaron varierar mellan olika arbetsgivare och verksamheter. Förutom generella förutsättningar finns det också lokala förutsättningar och behov, som kräver anpassade insatser och stöd.

Stödpaket till medlemmar med hög sjukfrånvaro

Åtgärd

Utveckla ett stödpaket som riktar sig till enskilda kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro. Tillämpningen utgår från lokala förutsättningar och behov och syftar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja snabbare återgång i arbete vid sjukfrånvaro.

Status

En förstudie för att utreda förutsättningarna för ett stödpaket finansierat av AFA Försäkring har genomförts och redovisats för Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR). Stödpaketet ska rikta sig till enskilda kommuner och landsting, bygga på lokala förutsättningar och syftar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja snabbare återgång i arbetet vid sjukfrånvaro. Genomförande av stödpaket förutsätter finansiering av AFA Försäkring. Ansökan till AFA Försäkring om medel till stödpaketet ska tas fram av AMR under hösten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot