Publicerad: 14 juni 2018

Stödpaket till lokal nivå

Sjukfrånvaron varierar mellan olika arbetsgivare och verksamheter. Förutom generella förutsättningar finns det också lokala förutsättningar och behov, som kräver anpassade insatser och stöd.

Stödpaket till medlemmar med hög sjukfrånvaro

Åtgärd

Utveckla ett stödpaket som riktar sig till enskilda kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro. Tillämpningen utgår från lokala förutsättningar och behov och syftar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja snabbare återgång i arbete vid sjukfrånvaro.

Status

Ett erbjudande om stöd till lokalt arbete är under utveckling. Projektet, som finansieras av AFA Försäkring, riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Det bygger på lokala förutsättningar och syftar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa samt främja snabbare återgång i arbetet vid sjukfrånvaro.

Projektet organiseras inom ramen för Suntarbetsliv och löper under en fyraårsperiod, med start 1 januari 2018.

Suntarbetslivs resursteam
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot