Publicerad: 16 maj 2017

Stödpaket till medlemmar med hög sjukfrånvaro

Åtgärd

Utveckla ett stödpaket som riktar sig till enskilda kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro. Tillämpningen utgår från lokala förutsättningar och behov och syftar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja snabbare återgång i arbete vid sjukfrånvaro.

Status

Avsikten är att stödpaketet ska finansieras av AFA Försäkring. En förstudie pågår för att utreda förutsättningarna för ett sådant stödpaket. Förstudien är klar i maj 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot