Publicerad: 5 december 2017

Använda hälso-/arbetsmiljöbokslut

Åtgärd

Främja ökad användning av hälso-/arbetsmiljöbokslut där kända arbetsmiljörisker analyseras, exempelvis genom att sprida modeller för detta.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot