Publicerad: 14 juni 2018

Använda hälso-/arbetsmiljöbokslut

Åtgärd

Främja ökad användning av hälso-/arbetsmiljöbokslut där kända arbetsmiljörisker analyseras, exempelvis genom att sprida modeller för detta.

Status

Suntarbetsliv har fått i uppdrag att sammanfatta forskningen om hur investeringar i förebyggande arbetsmiljöarbete kan utvärderas ekonomiskt, belysa vilka metoder som används för detta samt hur kommuner och landsting arbetar med denna fråga.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot