Publicerad: 15 mars 2019

Använda hälso-/arbetsmiljöbokslut

Åtgärd

Främja ökad användning av hälso-/arbetsmiljöbokslut där kända arbetsmiljörisker analyseras, exempelvis genom att sprida modeller för detta.

Status

Suntarbetsliv har fått i uppdrag att sammanfatta forskningen om hur investeringar i förebyggande arbetsmiljöarbete kan utvärderas ekonomiskt, belysa vilka metoder som används för detta samt hur kommuner och regioner arbetar med denna fråga.

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot