Publicerad: 6 februari 2018

Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar

Åtgärd

Sprida forskning och verksamhetsexempel på hur man kan förbättra chefers organisatoriska förutsättningar att utöva sitt ledarskap, bland annat om vad som är ett rimligt antal medarbetare och att det finns en rimlig balans för medarbetarna mellan krav, resurser och stöd i arbetet.

Status

En partssammansatt expertgrupp har i uppdrag att se hur forskning om chefers organisatoriska förutsättningar kan spridas. Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR) har satt arbetet på paus för att synkroniseras med pågående aktiviteter inom Suntarbetsliv.  

Ett verktyg som bygger på kunskaperna från Chefiosprojektet (forskning om chefer i offentlig sektor) vid Göteborgs universitet har tagits fram av Suntarbetsliv. "Chefoskopet" lanserades den 17 januari 2018 och är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är tänkt att användas bland annat i ledningsgrupper.

Chefoskopet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot