Publicerad: 14 juni 2018

Kostnaderna del i styrning och uppföljning

Åtgärd

Initiera ett utvecklingsarbete om hur kostnader för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting.

Status

En partssammansatt expertgrupp har tagit fram ett förslag på hur kostnaderna för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting. Förslaget har överlämnats till Suntarbetsliv med förfrågan om att utveckla verktyg.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot