Publicerad: 5 december 2017

Utbildning för förtroendevalda

Åtgärd

Rikta utbildnings- och informationsinsatser om risk- och friskfakorer i arbetsmiljön till politiska ledningar i kommuner och landsting, där AMR sätter mål och följer upp genomförda utbildningsinsatser.

Status

En utbildning om arbetsmiljöansvar för förtroendevalda har tagits fram och finns tillgänglig på SKL:s webb.

Utbildningspaket förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot