Publicerad: 15 mars 2019

Utbildning för förtroendevalda

Åtgärd

Rikta utbildnings- och informationsinsatser om risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön till politiska ledningar i kommuner och regioner, där AMR sätter mål och följer upp genomförda utbildningsinsatser.

Status

En utbildning om arbetsmiljöansvar för förtroendevalda har tagits fram och finns tillgänglig på SKL:s webb.

Utbildningspaket förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot