Publicerad: 14 juni 2018

Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet förutsätter medarbetarnas engagemang och delaktighet, och arbetsgivarna behöver ta tillvara på de signaler som kommer från medarbetarna. Det behöver finnas kanaler för medarbetarnas engagemang, och här är det nya avtalet om samverkan och arbetsmiljö grundläggande i parternas gemensamma syn.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Ett nytt centralt samverkansavtal slöts i oktober 2017 mellan SKL, Pacta och de centrala fackliga organisationerna inom den kommunala sektorn. Avtal om samverkan och arbetsmiljö ersätter det tidigare avtalet FAS 05.

Centralt samverkansavtal om samverkan och arbetsmiljö

Stöd för lokal samverkansorganisation

Åtgärd

Ge stöd för den lokala samverkansorganisationen, exempelvis genom konsultation, processtöd och utbildning.

Samverkan som verktyg på arbetsplatsen

Åtgärd

Tydliggöra att samverkan är ett kraftfullt verktyg i det lokala arbetsmiljöarbetet – på arbetsplatsnivå.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot