Publicerad: 5 december 2017

Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet förutsätter medarbetarnas engagemang och delaktighet, och arbetsgivarna behöver ta tillvara på de signaler som kommer från medarbetarna. Det behöver finnas kanaler för medarbetarnas engagemang, och här är det nya avtalet om samverkan och arbetsmiljö grundläggande i parternas gemensamma syn.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Ett nytt centralt avtal har slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

Stöd för lokal samverkansorganisation

Åtgärd

Ge stöd för den lokala samverkansorganisationen, exempelvis genom konsultation, processtöd och utbildning.

Samverkan som verktyg på arbetsplatsen

Åtgärd

Tydliggöra att samverkan är ett kraftfullt verktyg i det lokala arbetsmiljöarbetet – på arbetsplatsnivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot