Publicerad: 6 februari 2018

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Ett nytt centralt samverkansavtal slöts i oktober 2017 mellan SKL, Pacta och de centrala fackliga organisationerna inom den kommunala sektorn. Avtal om samverkan och arbetsmiljö ersätter det tidigare avtalet FAS 05.

Det nya avtalet tydliggör syftet med samverkan, dvs. vikten av medarbetarnas delaktighet och engagemang. Vidare görs en tydligare koppling mellan samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Under våren 2018 sker en rad partsgemensamma aktiviteter för att marknadsföra och stödja implementeringen av avtalet.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot