Publicerad: 16 maj 2017

Verksamhetsspecifika insatser

Utmaningarna i arbetsmiljön och att förhindra att medarbetare blir sjukskrivna ser olika ut i olika verksamhetsområden och yrkesgrupper. Därför fkan det finns behov av mer verksamhetsspecifika insatser. Genom fördjupade analyser av ohälsoorsaker och åtgärder, inom skola, socialtjänst, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, kan de mest konkreta utvecklingsområdena identifieras och prioriteras, som ett komplement till övriga åtgärder i avsiktsförklaringen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot