Publicerad: 5 december 2017

Verksamhetsspecifika insatser

Utmaningarna i arbetsmiljön och att förhindra att medarbetare blir sjukskrivna ser olika ut i olika verksamhetsområden och yrkesgrupper. Därför kan det finns behov av mer verksamhetsspecifika insatser. Genom fördjupade analyser av ohälsoorsaker och åtgärder, inom skola, socialtjänst, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, kan de mest konkreta utvecklingsområdena identifieras och prioriteras, som ett komplement till övriga åtgärder i avsiktsförklaringen.

Dialog med skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst

Åtgärd

Under hösten 2016 inledda dialoger inom verksamhetsområdena skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Syftet är att inom dessa områden identifiera de mest kritiska verksamhetsspecifika frågorna för att minska och stabilisera sjukfrånvaron.

Dessutom utreda möjligheter för att hitta en metod för att mäta och följa upp balansen mellan uppdrag och förutsättningar.

Status

Parterna har under 2017 tagit fram behovsbeskrivningar med förslag om åtgärder inom verksamhetsområdena hälso- och sjukvård, skola, äldreomsorg samt socialtjänst. Suntarbetsliv har fått i uppdrag att utifrån dessa beskrivningar ta fram förslag på möjliga metoder och verktyg att möta de behov som beskrivs.

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot