Publicerad: 5 december 2017

Dialog med skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst

Åtgärd

Under hösten 2016 inledda dialoger inom verksamhetsområdena skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Syftet är att inom dessa områden identifiera de mest kritiska verksamhetsspecifika frågorna för att minska och stabilisera sjukfrånvaron.

Dessutom utreda möjligheter för att hitta en metod för att mäta och följa upp balansen mellan uppdrag och förutsättningar.

Status

Parterna har under våren arbetat fram förslag om specifika åtgärder inom verksamhetsområdena skola, äldreomsorg och socialtjänst. Behovsbeskrivningen inom området hälso- och sjukvård återstår.

Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR) har godkänt underlagen för skola, äldreomsorg och socialtjänst och överlämnat dessa till styrelsen i Suntarbetsliv.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot