Publicerad: 14 juni 2018

Dialog med skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst

Åtgärd

Under hösten 2016 inledda dialoger inom verksamhetsområdena skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Syftet är att inom dessa områden identifiera de mest kritiska verksamhetsspecifika frågorna för att minska och stabilisera sjukfrånvaron.

Dessutom utreda möjligheter för att hitta en metod för att mäta och följa upp balansen mellan uppdrag och förutsättningar.

Status

Parterna har under 2017 tagit fram behovsbeskrivningar med förslag om åtgärder inom verksamhetsområdena hälso- och sjukvård, skola, äldreomsorg samt socialtjänst. Suntarbetsliv har fått i uppdrag att utifrån dessa beskrivningar ta fram förslag på möjliga metoder och verktyg att möta de behov som beskrivs.

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot