Publicerad: 5 december 2017

Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att ta hand om de som drabbas.

Mobbning är det uttryck som oftast används när man talar om kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverkets definition av kränkande särbehandling är: Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Ofta finns bakomliggande faktorer som möjliggör att kränkande särbehandling får fäste på en arbetsplats. Det kan vara brister i organisationen, bristande ledarskap, ständiga förändringar, stress eller olösta konflikter. Både chefer och medarbetare kan särbehandla en individ eller själva utsättas för särbehandling.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot