Publicerad: 5 december 2017

Lagar om rehabilitering

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen (AML) ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Ytterligare bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 och AFS 1994:1 samt Diskrimineringslagen SFS 2008:567.

Läs vidare








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot