Publicerad: 5 december 2017

Upphandling av företagshälsovård

SKL har tagit fram råd som ska ge stöd vid upphandling av företagshälsovårdstjänster i kommunen eller landstinget.

Enligt arbetsmiljölagen (kap. 3 § 2c) är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård eller motsvarande expertkunskap som krävs i respektive yrke. Företagshälsovården arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och med arbetsanpassning och rehabilitering för redan sjuka.

Upphandlingen är ofta inledningen till ett långsiktigt samarbete kring företagshälsovårdens innehåll och uppbyggnad. I upphandlingen av företagshälsovård bör både arbetsgivare och fackliga företrädare vara delaktiga.

För en lyckad upphandling

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård hjälper organisationer som upphandlar företagshälsovård. Resonemangen är i stora drag även giltiga för organisationer med inbyggd företagshälsovård, särskilt när det gäller vikten av att utreda de egna behoven och att söka skapa ett långsiktigt, förtroendefullt samarbete.

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård (PDF, nytt fönster)

Fem viktiga steg vid upphandling

Råden beskriver fem steg för upphandling av och samarbete med företagshälsovård:

  • Förutsättningar för upphandling
  • Beskriva utgångsläge och behov
  • Skapa ett förfrågningsunderlag
  • Granska anbud och fatta beslut
  • Starta och utveckla ett långsiktigt samarbete

Den innehåller även bilagor och stödmaterial som ska kunna bidra till en framgångsrik upphandling.

Råden koncentreras kring det som kännetecknar upphandling och samarbete med företagshälsovården, som tillhandahåller en blandning av både service- och kunskapstjänster.

Råden har utvecklats inom ramen för det partsgemensamma delprojektet FAS - Företagshälsovård och är ett led i arbetet med avtalet FAS 05 - Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot