Publicerad: 1 januari 2019

Anställning

SKL ger stöd till kommuner och regioner i frågor som gäller lagar och regler kring anställning.

I lagen om anställningsskydd, LAS, finns regler om anställningens ingående och avslutande. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal, exempelvis Allmänna bestämmelser, AB, som gäller för kommuner och regioner.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot