Publicerad: 5 december 2017

Anställningens ingående

Vad ska du som arbetsgivare tänka på när du anställer personal?

Arbetstagare som anställs för tre veckor eller längre tid ska erhålla skriftlig anställningsinformation enligt 6 c–e §§ LAS. Informationen ska lämnas av arbetsgivaren senast en månad efter det att den anställde börjat arbeta, vara skriftlig och innehålla alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Företrädesrätt

Före nyanställning ska arbetsgivaren undersöka om det finns arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning.

Deltidsanställning

För deltidsanställd arbetstagare gäller att arbetsgivaren ska eftersträva att arbetstiden uppgår till i genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Högre sysselsättningsgrad

Vid behov av arbetskraft och innan nyanställning sker ska arbetsgivaren pröva om på arbetsstället redan anställd personal kan erbjudas detta. En förutsättning är att arbetstagaren anmält intresse för höjd sysselsättningsgrad till arbetsgivaren.

Underrättelse om tidsbegränsad anställning

Arbetsgivaren ska underrätta den lokala arbetstagarorganisationen om sådan tidsbegränsad anställning som varar mer än en månad.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot