Publicerad: 5 december 2017

Anställningens upphörande

Vad ska du som arbetsgivare tänka på när du avslutar en anställning?

En tillsvidareanställning kan upphöra på initiativ av arbetsgivaren genom uppsägning med uppsägningstid eller omedelbart genom avsked. En tidsbegränsad anställning upphör i regel automatiskt vid anställningstidens utgång.

Arbetstagare får sägas upp av arbetsgivaren endast då det finns saklig grund för uppsägning. Saklig grund för uppsägning kan vara antingen arbetsbrist, det vill säga organisatoriska skäl, eller hänföra sig till arbetstagaren personligen, personliga skäl.

Saklig grund för uppsägning föreligger inte förrän arbetsgivaren har undersökt om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren till annat arbete.

Blanketter och mallar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot