Publicerad: 24 januari 2019

Uppsägning av personliga skäl

Olovlig frånvaro ifrån arbetet, arbetsvägran, misskötsamhet och liknande uppträdande kan vara grund för uppsägning om det visar sig att arbetstagaren vid en samlad bedömning är olämplig för anställningen.

Det gäller oftast om förseelsen upprepas trots att arbetsgivaren reagerat genom att varna eller på annat sätt givit arbetstagaren möjlighet till bättring. Bagatellartade förseelser som inte inneburit betydande svårigheter för arbetsgivaren är knappast ens vid upprepning saklig grund för uppsägning.

Sjukdom är normalt inte grund för uppsägning. I sådana fall ställs stora krav på arbetsgivaren att göra vad som är möjligt för att omplacera arbetstagaren. I synnerhet när det gäller arbetsgivare med många anställda är kraven stränga.

En uppsägning av personliga skäl får inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan arbetsgivaren lämnat underrättelse om uppsägning till arbetstagaren.

Allmänt om uppsägning av personliga skäl

  • En uppsägning av personliga skäl ska inte komma som en överraskning för arbetstagaren, arbetsgivaren måste ha försökt komma tillrätta med eventuell misskötsamhet.
  • Arbetsgivaren ska som huvudregel göra en omplaceringsutredning.
  • Innan arbetsgivaren beslutar om uppsägning av personliga skäl är arbetsgivaren skyldig att underrätta arbetstagaren. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt varsla arbetstagarens lokala fackliga organisation.
  • Uppsägning ifrån arbetsgivaren ska vara skriftlig och innehålla besked om hur arbetstagaren ska gå tillväga för att göra gällande att uppsägningen är ogiltig.
  • Uppsägning ska överlämnas personligen. Det innebär att arbetsgivaren ska överlämna uppsägningen till arbetstagaren vid ett möte. Om detta inte kan genomföras kan uppsägningen sändas i rekommenderat brev.
  • Arbetsgivaren måste ha en bra utredning som grund för uppsägningen.
  • Arbetsgivaren har bevisbördan att styrka omständigheterna som ligger till grund för uppsägningen.

Läs vidare

Blanketter och mallar

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot