Publicerad: 9 maj 2016

Dom från Arbetsdomstolen - byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete utgör inte brott mot kollektivavtalet HÖK och villkorsbilagan AB

I onsdags, den 4 maj 2016, meddelade Arbetsdomstolen mellandom i ett mål mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Södermanlands läns landsting.

Kommunal hade stämt Södermanlands läns landsting och yrkade allmänt skadestånd med 25 000 kronor till var och en av 269 namngivna medlemmar i förbundet samt till Kommunal med 100 000 kronor för kollektivavtalsbrott. Arbetsdomstolen prövade i mellandom frågan om brott mot kollektivavtalet. Arbetsdomstolen avslog Kommunals yrkande.

Sakfrågan i målet gällde huruvida byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete utgjorde brott mot arbetstidslagen, ATL eller mot kollektivavtalet HÖK 13 och dess villkorsbilaga Allmänna bestämmelser § 13 mom. 7g.

I Allmänna bestämmelser, i dess lydelse 2013, § 13 mom. 6 a har parterna kommit överens om att rast får bytas mot måltidsuppehåll vid nattarbete. För byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete har de lokala parterna möjlighet att träffa ett lokalt avvikelseavtal från ATL. Av AB § 13 mom. 7 första stycket framgår att ett sådant lokalt avtal inte behöver godkännas av central arbetstagarorganisation. AB § 13 mom. 7 första stycket innebär att den centrala arbetstagarorganisationen har delegerat möjligheten att teckna lokala avvikelseavtal till lokal nivå. Av bilaga 4 till Huvudöverenskommelsen, HÖK, centrala protokollsanteckningar, anteckningar till AB punkten 6 framgår vilken nivå inom arbetstagarorganisationen som har fått delegationen.

Domen är av principiell betydelse för hela HÖK/LOK-konstruktionen, säger Maria Dahlberg, förhandlingschef på SKL. Det var viktigt för oss att få kvitto på att den partsavsikt som avtalades för 36 år sedan alltjämt gäller.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot