Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Är arbetsgivaren förhindrad att säga upp en arbetstagare under perioden han eller hon är tjänstledig och går arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Nej, det finns inget lagstadgat förbud mot uppsägning under pågående tjänstledighet. Det finns heller inte något skydd mot uppsägning av andra skäl, som inte har med själva uttagandet av ledighet att göra. En ledig arbetstagare kan således bli uppsagd av såväl arbetsbrist som personliga skäl.

Arbetsgivaren måste dock alltid beakta den så kallade tvåmånadersregeln i 7 § lagen om anställningsskydd.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot