Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Är sjuklön enligt AB sjukpenninggrundande inkomst enligt SFB?

Nej, sjuklönen enligt AB är inte sjukpenninggrundande inkomst enligt SFB. Om arbetstagaren vill skydda sin SGI under perioden som sjuklön enligt AB utbetalas, så ska arbetstagaren anmäla sig till arbetsförmedlingen som arbetssökande. Detta framgår av 26 kap. 13 § SFB.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot