Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

En förutsättning för att arbetstagaren ska kunna få aktivitetsstöd under deltagande i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen är att arbetsgivaren beviljar tjänstledighet utan lön för perioden. Är arbetsgivaren skyldig att bevilja tjänstledighet?

Ja.

Inför beslut om tjänstledighet bör arbetsgivaren se över konsekvenserna av att bevilja respektive inte bevilja tjänstledighet. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även under tjänstledigheten.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot