Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Förändras arbetsgivarens ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering när en arbetstagare blir utförsäkrad?

Nej, arbetsgivaren rehabiliteringsansvar påverkas inte. Arbetsgivarens ansvar och det arbetsrättsliga regelverket omfattar även denna grupp medarbetare fullt ut.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot