Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Förändras arbetsgivarens ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering när en arbetstagare blir utförsäkrad?

Nej, arbetsgivaren rehabiliteringsansvar påverkas inte. Arbetsgivarens ansvar och det arbetsrättsliga regelverket omfattar även denna grupp medarbetare fullt ut.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot