Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Har arbetstagaren rätt till sjuklön enligt AB när hans/hennes sjukersättning upphör?

Nej, det är bara då försäkringskassan med stöd av SFB beslutar att dra in sjukpenning för att arbetstagaren bedöms ha arbetsförmåga till ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden som sjuklön enligt AB § 28 mom. 9 kan bli aktuellt. Mer om indragen sjukpenning finns att läsa i Cirkulär 09:82.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot