Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Har en arbetstagare som blir utförsäkrad rätt till sjuklön i 180 dagar enligt AB, det vill säga när dagarna med sjukpenning eller förlängd sjukpenning tagit slut?

Nej, det är bara då Försäkringskassan med stöd av SFB beslutar att dra in sjukpenning med motiveringen att arbetstagaren kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden som det kan bli aktuellt med sjuklön enligt AB § 28 mom. 9. Mer om indragen sjukpenning finns att läsa i Cirkulär 09:82

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot