Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Har en arbetstagare som fortfarande är sjuk efter arbetslivsintroduktionen rätt till sjuklön i 180 dagar enligt AB om Försäkringskassan inte beviljar ny sjukpenning efter sjuklöneperioden på grund av att Försäkringskassan bedömer att han eller hon har arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden?

Nej, eftersom Försäkringskassan då inte börjat utge sjukpenning är det inte fråga om indragen sjukpenning. Det är bara då Försäkringskassan med stöd av SFB beslutar att dra in alternativt inte kommer att fortsätta utge sjukpenning som det kan bli aktuellt med sjuklön enligt AB § 28 mom. 9. Ett avslag efter sjuklöneperiodens slut är inte att betrakta som ett sådant beslut om indragning. Mer om indragen sjukpenning finns att läsa i Cirkulär 09:82.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot