Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Hur påverkar deltagande i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen den semesterlönegrundande frånvaron?

I och med att arbetstagaren fortfarande är sammanhängande frånvarande så påbörjas ingen ny period av semesterlönegrundande frånvaro. För att så ska bli fallet krävs att arbetstagaren de facto är åter i arbete under minst 14 dagar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot