Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Hur påverkar deltagande i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen den semesterlönegrundande frånvaron?

I och med att arbetstagaren fortfarande är sammanhängande frånvarande så påbörjas ingen ny period av semesterlönegrundande frånvaro. För att så ska bli fallet krävs att arbetstagaren de facto är åter i arbete under minst 14 dagar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot