Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Hur ska arbetsgivaren agera om en arbetstagare varit tjänstledig för att delta i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen och efter avslutad introduktion vill fortsätta sin tjänstledighet för att delta i någon annan av Arbetsförmedlingens aktiviteter?

Om tjänstledighet ska beviljas eller inte måste bedömas från fall till fall. Det är arbetsgivaren som avgör om arbetstagaren ska beviljas fortsatt ledighet eller inte.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot