Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Hur ska en arbetstagare ersättas om han/hon arbetstränar/gör arbetsförmågebedömning på arbetsgivarens initiativ under tiden sjuklön utges under 180 dagar enligt AB?

Under den tiden får arbetstagaren ordinarie lön och sjuklönedagarna enligt AB förbrukas därför inte.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot