Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Hur ska en arbetstagare ersättas om han/hon arbetstränar/gör arbetsförmågebedömning på arbetsgivarens initiativ under tiden sjuklön utges under 180 dagar enligt AB?

Under den tiden får arbetstagaren ordinarie lön och sjuklönedagarna enligt AB förbrukas därför inte.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot