Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare på grund av att han/hon blir utförsäkrad?

Nej, Försäkringskassans beslut innebär inte att en arbetsgivare självklart kan gå vidare med en uppsägning. För att en uppsägning ska vara sakligt grundad krävs att arbetstagarens arbetsförmåga är så väsentligen nedsatt att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren och att nedsättningen är stadigvarande. Arbetsgivaren måste även ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot