Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Om arbetstagaren fortfarande är sjuk efter arbetslivsintroduktionen, hur bedöms arbetsförmågan i förhållande till sjukpenningen?

Arbetsförmågan bedöms utifrån rehabiliteringskedjan. Om arbetstagaren före introduktionen hade förlängd sjukpenning kommer Försäkringskassan oftast att bedöma arbetsförmågan mot den vanliga arbetsmarknaden.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot