Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Regeringen har tagit bort kravet på att arbetsgivaren måste bevilja tjänstledighet för att arbetstagaren ska få fortsätta till Arbetsförmedlingens ordinarie program efter arbetslivsintroduktionen, hur påverkar det arbetstagarens skyldigheter gentemot arbetsgivaren?

Någon förändring ur ett arbetsrättsligt perspektiv har inte gjorts vilket innebär att ändringen inte påverkar arbetstagarens skyldighet att gentemot arbetsgivaren söka ledighet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot