Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Regeringen har tagit bort kravet på att arbetsgivaren måste bevilja tjänstledighet för att arbetstagaren ska få fortsätta till Arbetsförmedlingens ordinarie program efter arbetslivsintroduktionen, hur påverkar det arbetstagarens skyldigheter gentemot arbetsgivaren?

Någon förändring ur ett arbetsrättsligt perspektiv har inte gjorts vilket innebär att ändringen inte påverkar arbetstagarens skyldighet att gentemot arbetsgivaren söka ledighet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot