Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vad gör arbetsgivaren om en arbetstagare som egentligen är för sjuk för sitt ordinarie arbete kommer till arbetsplatsen och vill försöka arbeta då han/hon inte längre får ersättning från Försäkringskassan? Kan arbetsgivaren då säga att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande enligt anställningsavtalet?

Om det är tveksamt vilken arbetsförmåga arbetstagaren har och om denne står till arbetsgivarens förfogande bör arbetsgivaren utreda detta genom en arbetsförmågebedömning. Under denna bedömning bör arbetstagaren anses stå till förfogande och få lön. Resultaten av arbetsförmågebedömningen blir sedan avgörande för vilken åtgärd arbetsgivaren bör vidta.
Skyldighet att göra sådan bedömning finns även kollektivavtalsreglerad i de fall sjuklön utges enligt AB § 28 mom. 9.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot