Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vad händer om arbetstagaren fortfarande är sjuk när arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen avslutas?

En förutsättning för att en ny sjuklöneperiod ska starta är att arbetstagaren har återgått helt i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalade sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Arbetstagaren måste alltså ha återfått arbetsförmågan helt och även utfört arbete hos arbetsgivaren innan arbetstagaren kan påbörja en ny sjukperiod med sjuklönedagar.

Har arbetstagaren inte återgått helt i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag kan han eller hon få sjukpenning från Försäkringskassan. Observera att arbetsgivaren då har en skyldighet att utbetala den ersättning för utfyllnad m.m. som normalt ska utgå enligt AB § 28 när arbetstagaren får sjukpenning från Försäkringskassan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot