Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vad händer om arbetstagaren insjuknar under arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Arbetstagaren får i den situationen fortsätta uppbära aktivitetsstöd eller motsvarande under högst 30 kalenderdagar. Därefter skrivs personen ut ur programmet om inte Arbetsförmedlingen kan anpassa programmet så att arbetstagaren åter kan delta i programmet. Personer som skrivits ut från arbetslivsintroduktionen har möjlighet att återinträda i samma program när han eller hon tillfrisknat.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot