Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vad händer om en arbetstagare säger sig vara frisk, börjar arbeta och bedömer sig kunna utföra sitt ordinarie jobb. Arbetsgivaren delar inte riktigt den bedömningen utan

Om arbetstagaren hävdar att han/hon är frisk kan arbetsgivaren kräva en fullgod arbetsinsats. Bristande prestation kan utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren ska ha försökt allt för att lösa problemet på ett mindre ingripande sätt än uppsägning. Bland annat måste kraven på individuell anpassning av arbetsförhållandena enligt arbetsmiljölagen och AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering vara genomförda. Dessutom måste, innan uppsägning kan ske, omplaceringsmöjligheterna ha utretts så att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter i detta avseende.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot