Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vilken sorts ledighet ska gälla när arbetstagaren deltar i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Arbetsgivaren beviljar tjänstledighet utan lön enligt AB § 25 mom. 6

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot