Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vilken sorts ledighet ska gälla när arbetstagaren deltar i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Arbetsgivaren beviljar tjänstledighet utan lön enligt AB § 25 mom. 6

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot