Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Anses det alltid vara verksamhetsövergång när en privat utförare, som bedriver verksamhet som kommunen eller landstinget är huvudman för, lägger ned verksamheten?

Nej. Huruvida det rör sig om verksamhetsövergång eller inte får avgöras från fall till fall med utgångspunkt i de så kallade Spijkerskriterierna och den praxis som finns i EU-domstolen och i Arbetsdomstolen.

AD 2014 nr 14, Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b § lagen om anställningsskydd
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot