Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Förhandla enligt MBL/samverkansavtal inför konkurrensutsättning LOV och LOU

Viktigare förändring av verksamhet ska förhandlas enligt 11-14 §§ MBL. Inför att kontrakt skrivs med entreprenör ska förhandlingsreglerna i 38-40 §§ MBL tillämpas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot