Publicerad: 12 oktober 2015

Frånvaro från arbetet

Frågor och svar om frånvaro från arbetet.

En heltidsanställd arbetstagare har inte kommit till jobbet på några dagar, hur ska det hanteras?

I AB § 33 mom 3 framgår att en uppsägning måste vara skriftlig, det gäller även för arbetstagaren.  I oklara fall av frånvaro ska arbetsgivaren försöka få kontakt med arbetstagaren för att höra om det finns en giltig frånvaroorsak. Är det inte möjligt att få reda på och frånvaron pågått mer än en vecka kan arbetstagarens handlande anses vara en uppsägning.

Hur ska en uppsägning verkställas när arbetstagaren är frånvarande från arbetet och mycket svår att få kontakt med?

Huvudregeln i 10§ LAS är att arbetsgivaren ska överlämna uppsägningen eller avskedet personligen till arbetstagaren. Arbetstagaren ska kallas till möte med arbetsgivaren.  I undantagsfall kan uppsägning ske per post genom rekommenderat brev.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot