Publicerad: 3 november 2015

Uppsägningsbar visstid enligt AB 33 § mom 3

Frågor och svara om uppsägningsbar visstid enligt AB 33 § mom 3.

Hur ska bestämmelsen förstås?

Ömsesidigheten i bestämmelsen innebär att det finns en möjlighet för arbetsgivaren att avbryta i förtid genom uppsägning på grund av personliga skäl. Denna bestämmelse ska användas med måtta och endast i klara fall som motsvarar saklig grund

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot