Publicerad: 12 oktober 2015

Verksamhetsövergång

Frågor och svar om verkamhetsövergång.

Anses det alltid vara verksamhetsövergång när en privat utförare, som bedriver verksamhet  som kommunen eller landstinget är huvudman för, lägger ned verksamheten?

Nej. Huruvida det rör sig om verksamhetsövergång eller inte får avgöras från fall till fall med utgångspunkt i de s.k. Spijkerskriterierna och den praxis som finns i EU-domstolen och i Arbetsdomstolen. Se till exempel AD 2014 nr 14

Förhandla enligt MBL/samverkansavtal inför konkurrensutsättning LOV och LOU

Viktigare förändring av verksamhet ska förhandlas enligt 11-14 §§ MBL. Inför att kontrakt skrivs med entreprenör ska förhandlingsreglerna i 38-40 §§ MBL tillämpas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot