Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Arbetstagare som också har uppdrag som kontaktperson och god man är anställda i den verksamhet där de aktuella vårdtagarna finns. Är uppdragen att betrakta som bisyssla?

God mans-uppdrag och kontaktpersonsuppdrag som arvoderas är typiskt sett en bisyssla. Det är inte lämpligt att vara god man åt en person som arbetstagaren också i sitt arbete vårdar eller på annat sätt är ansvarig för. Arbetet och uppdraget i förvarande exempel är i intressekonflikt med varandra genom lojaliteten i anställningen och med arbetsgivarens verksamhet, det vill säga att alla brukare får lika god behandling medan i god mans-uppdraget ligger att på bästa sätt ta hand om just den individ som gode mannen/kontaktmannen åtagit sig att stödja.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot