Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Kan den som inte har behörighet eller legitimation anställas tidsbegränsat som förskollärare med stöd av skollagen?

Ja, om det inte finns behörig förskollärare att tillgå. Personen ska dock vara lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som krävs för undervisningen, se 2 kap. 18 § skollagen. Den tidsbegränsade anställningen sker med stöd av 2 kap. 21 § skollagen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot