Publicerad: 19 februari 2019

Fråga och svar

Vad gäller för legitimationsgrundande anställningar som ingåtts före den 1 juli 2014?

Anställningen är en tidsbegränsad anställning som infördes i kollektivavtalet i HÖK 12 för att hantera skollagens krav på genomförd introduktion innan legitimation utfärdats.

Påbörjade anställningar gäller till dess att anställningsavtalet löper ut. Detsamma gäller även de anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2014 och där anställningen påbörjats efter detta datum.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot