Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vad gäller när läraren har examen men inte fått sin legitimation ännu, för anställningar som ingås efter den 1 juli 2014?

Vid anställning av lärare/förskollärare efter den 1 juli 2014 förordar SKL tidsbegränsad anställning med stöd av 2 kap. 21 § skollagen för de som har behörighetsgivande examen men ännu inte har fått sin legitimation och därför inte kan tillsvidareanställas.

En anställning med stöd av skollagen omfattas inte reglerna om konvertering i 5 § andra stycket LAS/AB § 4 mom. 4 om konvertering av tidsbegränsade anställningar.

Arbetsgivaren behöver inte lämna besked till arbetstagaren enligt 15 § LAS, om att anställningen inte kommer att fortsätta. Arbetsgivaren behöver inte heller underrätta arbetstagaren om sådant besked eller varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör enligt 30 a § LAS.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot