Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vilken tidsbegränsad anställning bör väljas för lärare och förskollärare som helt eller delvis saknar behörighet?

Vid anställning av lärare och förskollärare som helt eller delvis saknar den utbildning som är avsedd för den undervisning som hon/han ska bedriva i samtliga de ämnen som anställningen avser, förordar SKL att tidsbegränsad anställning med stöd av 2 kap.
21 § skollagen ska tillämpas för hela anställningen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot