Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vilken tidsbegränsad anställning bör väljas för lärare och förskollärare som helt eller delvis saknar behörighet?

Vid anställning av lärare och förskollärare som helt eller delvis saknar den utbildning som är avsedd för den undervisning som hon/han ska bedriva i samtliga de ämnen som anställningen avser, förordar SKL att tidsbegränsad anställning med stöd av 2 kap.
21 § skollagen ska tillämpas för hela anställningen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot