Publicerad: 19 februari 2019

Fråga och svar

Hur kan arbetsgivaren ändra organisationen för att säkerställa att samtliga lärare/förskollärare är behöriga och legitimerade?

Skollagen föreskriver att arbetsgivaren endast får tillsvidareanställa lärare och förskollärare som är behöriga och har legitimation (här bortses från lärare som ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan etc.).

Arbetsgivaren kan besluta om ändringar av verksamhetens inriktning. Det medför att arbetsgivaren kan besluta om att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning i vissa ämnen/årskurser får bedriva undervisningen.

Det innebär att arbetsgivaren med stöd av skollagen kan besluta om att redan tills- vidareanställda lärare/förskollärare ska uppfylla behörighets- och legitimationskravet för fortsatt tillsvidareanställning. Om dessa lärare/förskollärare inte kompletterar sin utbildning och blir behöriga samt får sin legitimation inom övergångsperioden (senast den 30 juni 2015), kan uppsägning komma att ske på grund av arbetsbrist. Detta mot bakgrund av att det i anställningen som lärare, och i vissa avseenden förskollärare, ingår centrala arbetsuppgifter som att dels ha det yttersta ansvaret för den undervisning som läraren/förskolläraren bedriver och dels självständigt besluta om betyg. Det nämnda gäller också för lärare/förskollärare som före ikraftträdande av behörighetskravet inte har behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.

Sammanfattning

Arbetsgivaren kan som konsekvens av verksamhetsförändring säga upp tillsvidareanställda lärare/förskollärare som inte uppfyller behörighets- och legitimationskravet. Uppsägningen föranleds i så fall av arbetsbrist, vilket framgår av AD 2008 nr 46.

AD 2008 nr 46

När det gäller arbetsbristhantering

Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist, cirkulär 09:9

Saklig grund för uppsägning av lärare på grund av arbetsbrist, cirkulär 2004:50

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot