Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Gäller skollagens behörighets- och legitimationskrav även fritidspedagoger?

Nej.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot