Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Hur ska tillämpning av 5 § andra stycket LAS/AB § 4 mom. 4 – så kallad "konvertering" – hanteras för obehöriga lärare?

Obehöriga lärare ska anställas med stöd av skollagen 2 kap. 21 §. Sådan anställning konverteras inte vare sig med stöd av LAS eller AB (5 § andra stycket LAS/AB § 4 mom. 4). Då behörighet och legitimation är förutsättning för tillsvidareanställning som lärare (undantag för modersmålslärare och yrkeslärare) kan inte konvertering ske till sådan anställning, även om arbetstagaren varit anställd som vikarie eller allmän visstidsanställning, se SKL cirkulär 13:27.

Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare, cirkulär 13:27
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot