Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Kan återkallad legitimation vara grund för uppsägning?

Konsekvensen av återkallad legitimation blir - tekniskt sett - att arbetstagaren inte får fortsätta att självständigt ansvara för undervisningen och besluta om betyg. Beroende på hur verksamheten är organiserad kan det även bli aktuellt med omplacering till annat arbete.

Om det är misskötsamhet som ligger till grund för beslutet att återkalla legitimationen, kan eventuellt misskötsamheten utgöra saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl eller grund för avsked i allvarliga fall. Det blir en sedvanlig bedömning enligt LAS bestämmelser.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot